เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันโลหิต หรือเครื่องวัดความดัน เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กันในสถานณ์พยาบาล ซึ่งเอาไว้วัดค่าความดันโลหิต ตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของผู้ป่วยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ หากค่าที่วัดเกินกว่าที่กำหนด ก็จะสามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที


เครื่องวัดความดัน สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองเช่นกัน มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย ซึ่งบางประเภทก็จะ ใช้งานได้ง่าย พกพาไปไหนสะดวก ประสิทธิภาพดี ความแม่นยำในการวัดค่าสูง ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังสามารถนำมาใช้เองที่บ้านได้อีกด้วย ต้องเป็นเครื่องวัดความดันที่ผ่านการรับรองจากทางแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น